திருவேங்கடம்

பதிவுகளை தொடங்கும் முன் கடவுள் அருள் வேண்டுகிறேன். அதோ தூரத்தில் தெரியும் வெங்கடவனை மனதார தரிசனம் செய்து எண்ணங்களை எழுத்துக்களில் திண்ணமாக செதுக்க துணை நிற்க வேண்டுகிறேன்.

1 மறுமொழிகள்:

சினேகிதி கூறுகிறார்

vanga Maniyam